Grijze A

Uit AVEN Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


De wereld van aseksualiteit en seksualiteit is niet zwart-wit; sommige mensen identificeren zichzelf ergens in het grijze gebied tussen beide uitersten. Mensen die zichzelf omschrijven als grijze A zijn onder andere mensen die:

  • doorgaans geen seksuele aantrekkingskracht ervaren maar soms wel;
  • wel seksuele aantrekkingskracht ervaren, maar een laag libido hebben;
  • technisch gesproken seksueel zijn, maar die dit niet als een belangrijk deel van hun leven zien en zich niet identificeren met de gebruikelijke seksuele cultuur;
  • zowel seksuele aantrekkingskracht als geslachtdrift ervaren, maar niet in een dergelijke mate dat ze er ook iets mee willen doen;
  • functioneel aseksueel zijn en seksuele gevoelens ervaren waar ze niets mee doen;
  • mensen die wel kunnen genieten van seks en er ook behoefte aan kunnen hebben, maar slechts onder zeer beperkte en specifieke omstandigheden;
  • mensen die sommige delen van seksualiteit ervaren maar niet alle.


De meest gebruikte term voor het grijze gebied is “grijze A“. Andere termen die hiervoor worden gebruikt zijn: “hyposeksueel“, “halfseksueel“, “semiseksueel“, “lage seksuele intensiteit“, “aseksueelachtig“, “seksueelachtig“.

Sommige van deze termen verwijzen naar een specifiek deel van het grijze gebied in plaats van naar het hele grijze gebied.


Hyposeksueel kan worden gebruikt als een overkoepelende term voor het grijze gebied, maar in het medische spraakgebruik wordt de term gebruikt voor een seksueel persoon met een lage geslachtsdrift. Dit kan een levenslange aandoening zijn, maar kan ook ontstaan door stress of door een verandering in de hormoonhuishouding. De meeste deskundigen zien hyposeksualiteit als een seksuele stoornis, maar op AVEN is de heersende opvatting dat hyposeksualiteit, net als aseksualiteit, niet als stoornis moet worden behandeld als de hyposeksuele persoon er geen last van ondervindt.


Halfseksueel wordt op twee aan elkaar verwante manieren gebruikt. Aanhangers van Rabgers seksualiteitsmodel gebruiken de term om te verwijzen naar mensen die secundaire seksuele aantrekkingskracht ervaren maar geen primaire (hierbij moet echter worden opgemerkt dat Rabgers model aseksualiteit definieert als een gebrek aan primaire seksuele behoeften in plaats van een gebrek aan aantrekking). Meer algemeen wordt de term gebruikt om mensen te omschrijven die slechts seksuele aantrekkingskracht ervaren voor één enkele romantische partner.